Universitatea Pitești

Timpul:
între 1 şi 31 mai 2006

Locul:
Sala de curs al Facultăţii de Ştiinţe
str. Târgul din Vale 1
RO-0300 Piteşti

 

– A.  Studenţii Facultăţii de Ştiinţe

Cursul:

“ECOLOGIA  ACVATICĂ  APLICATĂ”

In cadrul cursului se vor preda următoarele teme:

 • Structura şi funcţiile ecosistemului acvatic
 • Indicaţia biologică a stării apelor curgătoare/indicatorii biologici
 • Evaluarea ecologică integrală a apelor curgătoare
 • Monitorizarea biologică
 • Testele biologice
 • Amenajarea hidrotechnică a apelor curgătoare şi consecinţele lor ecologice

Lucrări practice de laborator:

 • Metode moderne de recoltare şi conservare a materialului hidrobiologic
 • Determinarea taxonomicǎ a materialului hidrobiologic recoltat
 • Determinarea gradului de poluare a apei cu substanţe organice putrescibile, determinarea gradului de aciditate şi de salinitate a apei, determinarea stabiltǎţii albiei râului, determinarea prezenţei substanţelor toxice, a fierului, a manganului, a carbonatului de calciu şi a hidrogenului sulfurat ỉn apă.

Exerciţii practice pe teren:

“Lucrǎri de cercetare a apelor curgǎtoare”

In scopul complectării şi consolidării cunoştiinţelor teoretice ỉnsuşite ỉn cadrul cursurilor, se oferă studenţiilor participarea la exerciţii practice pe teren. Exerciţiile constau ỉn demonstrarea metodelor moderne de prelevare (recoltarea materialului hidrobiologic), determinarea taxonomică a animalelor recoltate, conservarea probelor biologice, determinarea gradului de aciditate şi a diversităţii biologice precum şi cartografierea structurii ecologice a apelor curgătoare.

 

– B.  Pentru studenţii postuniversitari (Master)

Cursul:

“EPURAREA  BIOLOGICĂ  A  APELOR  POLUATE”

In cadrul cursului se vor preda următoarele teme:

 • Impurificarea apelor (naturală şi antropogenă)
 • Tipurile de impurificare (chimică, fizică, fiziologică, biologică)
 • Tipurile de ape uzate (menajere şi industriale)
 • Biologia apelor impurificate
 • Autoepurarea apelor
 • Epurarea apelor uzate (mecanică, chimică şi biologică, instalaţii de epurare biologică)

 

Lucrǎri de laborator şi de teren:

Cu scopul consolidǎrii cunoştiinţelor dobândite ỉn cadrul cursului, se oferă studenţiilor participarea la lucrări practice de laborator şi de teren. Aceste lucrări constau ỉn vizitarea unei staţii de epurare, prelevarea probelor de nămol activ şi determinarea taxonomică ỉn laborator a organismelor ỉn nămolul activ.

Impresii din Piteşti

o retrospectivǎ în imagini între anii 2000 si 2007 (pdf)

 

Laudatio

adresat din partea Senatului Universităţii din Piteşti Domnului Profesor Univ. Dr. Thomas Tittizer cu prilejul decernării titlului academic Doctor honoris causa, Piteşti, 31 mai 2007 (Download)